T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 29.04.2024

Tekirdağ “Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" kapsamında Süleymanpaşa/Gündüzlü Mahallesinde İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla ayçiçeği ekimi yapıldı. Etkinlik; Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi Başkanı Mehmet Aykut ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İklim değişikliği günümüz dünyasının en belirleyici endişelerinden biridir ve dünya ekosistemlerini değiştirme sürecindedir. Ülkemiz ve bölgemizde iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkisiyle başta ayçiçeği olmak üzere birçok mahsulde ürün kayıpları yaşanmaktadır. 2023'te kuraklık nedeniyle buğdayda %15, ayçiçeğinde %42 rekolte kayıpları yaşanmış, çeltik ve kanola ekim alanlarında belirgin bir azalma olmuştur.   

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için tarımsal üretimin sürdürülebilir yöntemlerle devam ettirilmesi büyük önem arz etmektedir. İlimiz genelinde geleneksel toprak işleme yöntemleriyle yapılan ayçiçeği yetiştiriciliğinde kuraklık nedeniyle yaşanan verim kayıplarını en aza indirmek ve kuraklıkla mücadelede yeni bir yöntem olarak “Tekirdağ Anıza Ayçiçeği Ekimi Projesi" çiftçi koşullarında geniş katılımlı demonstrasyonlar şeklinde uygulamaya konulmuştur.

Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi ile birlikte yürütülen projemizde; toprağın yapısını bozmadan minimum müdahale ile topraktaki su kaybının önlenmesi, toprakta organik madde artışı için tarlada yeterli bitki örtüsü ve artığın bırakılmasıyla makro ve mikrobiyal çeşitliliğin artırılması gibi avantajlarla daha az maliyetlerle uygulanabilecek doğrudan anıza ekim yönteminin benimsetilerek üreticilerimizin kazançlarının artırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü/Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında hazırlanan projemiz %75 Bakanlık, %25 çiftçi katkısı şeklinde olup toplam 5 ilçemizde 38 üreticimizle birlikte 2.150 dekar alanda uygulanmaktadır. Projeye Hayrabolu İrtem Tarım Makineleri 2 adet anıza ekim makinesiyle destek vermiştir. Proje sonunda tüm çıktılar yeniden gözden geçirilip anıza ekimin iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele bakımından yeni bir yöntem olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilerek üreticilerimize duyurulacaktır.