T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İklimTrak Projesi Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 5.03.2024

TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimine Uyum için Nötr Arazi Bozulumu (İklimTrak) Projesi Toplantısı, Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde proje ortakları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve proje istirakçilerinin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Projenin genel ve özel amaçları, yapılacak faaliyetlerle ilgili yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından soru cevap kısmına geçilerek toplantı sonlandırıldı.

Proje ile tarım arazilerinin tahribatının önlenmesi ve restorasyonunun sağlanması, arazi bozunumu stratejileri ile ilgili veriler yanında iklim değişikliği eylem planları için gerekli tüm verilerin entegrasyonu, karar destek sistemlerinin oluşturulması ve kurumsal iş birliği ve kapasite artırma yoluyla Trakya Bölgesi tarımında iklim değişikliğine karşı uyum çalışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır.