T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKİRDAĞ'DA YAPILDI

Yayın Tarihi : 4.03.2024

Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır.

Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımları atıyoruz.

Bu kapsamda Anayasanın 45 inci maddesinde belirtilen “tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak" amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik “Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği" 14 Eylül 2023'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletecektir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır.

Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir. Bu amaçla 04.03.2024 tarihinde Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre GÜRCAY, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KİLCİ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı İbrahim TEMİZKAN, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin TOPRAK ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Yılmaz Asutay TURAN'ın katılımıyla yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesini sağlamak amacıyla teknik bir toplantı gerçekleştirilmiş, İl, İlçe Müdürlüklerimiz ve bağlı kuruluş müdürlüklerimize Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve konu ile ilgili bundan sonra yapılacak olan çalışma takvimleri değerlendirilmiştir.​